AVÍS LEGAL
El següent text regula la utilització del lloc web www.hoteltonet.eu, per part dels usuaris d’Internet. Llegiu atentament l’Avís Legal cada vegada que visiti aquest lloc web ja que podrà ser modificat en qualsevol moment. En cas de no estar d’acord amb l’estipulat no utilitzi el lloc web.

TITULARITAT
En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que el titular del lloc web és HOTEL TONET amb domicili fiscal a Plaça esglesia, 1 de Tossa de Mar

OBJECTE

A través d’aquest lloc web es facilita als usuaris l’accés a diversos continguts i informació posat a disposició per www.hoteltonet.eu o per tercers proveïdors de serveis i contingut. HOTEL TONET es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, productes i serveis en ell continguts. L’accés, navegació i ús del lloc web de www.hoteltonet.eu comporta i suposa l’acceptació per l’Usuari de les presents Condicions Generals. En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web. El present Avís Legal té com a objecte regular l’accés, navegació i ús del Lloc Web, sense perjudici que HOTEL TONET pugui establir condicions particulars que regulin la utilització de serveis i / o contractació de productes específics oferts als Usuaris a través del Lloc web.

Condicions d’accés
L’accés al lloc web és lliure i gratuït, i és necessària per a la utilització de certs serveis la prèvia autenticació per mitjà de la introducció del nom d’usuari i contrasenya. Quan per a l’accés a determinats continguts o per a la utilització d’algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència.

HOTEL TONET donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL / COPYRIGHT
HOTEL TONET ostenta la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d’Internet són titularitat exclusiva de l’empresa propietària del web o de tercers (llevat que s’indiqui el contrari), de manera que l’accés al mateix o la seva utilització,.

AVÍS LEGAL
Els usuaris del lloc web únicament podran copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra, sota les condicions de reconeixement dels crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador, llevat usats per a fins comercials, i compartir-igual. En el cas de remescla, transformació o nova creació a partir del material, haurà de difondre les seves contribucions sota la mateixa llicència que l’original. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si s’obté el permís del titular dels drets d’autor. Quan l’obra o algun dels seus elements es troben en el domini públic segons la llei vigent aplicable, aquesta situació no afecta a la llicència. Això és un resum del text legal. Podeu obtenir informació addicional o llegir la llicència completa aquí. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei, els drets morals de l’autor, així com els drets que puguin tenir altres persones sobre la pròpia obra o el seu ús, no queden afectats per la llicència de cap manera. HOTEL TONET no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari. Cal autoritzar la instal·lació de les cookies enviades pel servidor del lloc web.